пред лицето на другиот.

Песна бр. 30

Земи се што можеш да понесеш од себе,
не оставај ништо по улиците,
не затворај ништо меѓу ѕидови.

Аки не ти држат раце – еве две
ако не ти гледаат очи – еве две
земи се,што можеш да понесеш од себе.

Собери се како усни во свиреж,
Како ребра без здив,
Така ќе те има повеќе,

Како желба
како спомен

Само не се расфрлај по улиците и не се затворај меѓу ѕидови.

Земи се што можеш да собереш од себе
и разбуди ме.

Advertisements

Песна бр.29

Некој посакал да ти падне ѕвезда в око,
за да те замислува како желба.

Покажи му го на светот
Твоето ѕвездено небо
и посакај
да те замислам како желба
додека затворам око
а ти паѓаш како ѕвезда
в постела.

Песна Бр. 28

Јас те оплакував тебе,

Небото се изли за мене.

Улиците не разбраа за кого се толкави капки,

се се слеаа во една река и замина во неповрат.

Остана споменот за ликот твој

измиен,

оплакнат,

светнат како небо после пороен дожд,

истурен да го покрие мојот поглед

вперен во тебе,

Изморен,

прокопан,

Избледен,

како спомен.

Песна бр. 27

И сега кога си тука, да ти кажам.

Треба да умираме почесто.

Не како пресушено месо,

Не како тегава мрша..

Треба да умираме почесто како души

од копнеж

од тишта

од љубов

од јарост

Таа смрт боли, затоа што продолжува да дише

обновена

Преродена

веќе следниот сончев ден.

Треба да умираме почесто

да не ни пресуши меракот

како сува тегава мрша

Песна бр. 26

Тишината кога те нема

ме вознемирува како желба.

Во тишина се потпираш врз мојот трепет,

како сончев зрак врз лист како да е тоа темелот на светот.

Кога си мирна

се потпираш врз мене како желба.

Како да сум јас темелот на светот,

и трепериш како лист,

вознемирена од тишина

Песна бр. 25

Ми должиш ноќ.

Парче душа,

Како блескаво црно небо

свиено во две уморни очи.

Ми должиш парче душа

Блескава како ноќно небо

втренчено

Позади две уморни очи.

Песна бр.24

Касни ме

откини ми дел

ослибоди ме од себе.

Макар и парче по парче

месо по месо.

Само загризи

само ослободи ме од себе

дел по дел

љубов по љубов.

Облак од ознаки